De letters A,M,O,N

Letters zijn in feite niet anders dan vormen met een bepaalde betekenis. Aanvankelijk is er een relatie tussen vorm en betekenis. Kijk maar naar het hiërogliefenschrift. In de loop van de millennia zijn letters echter meer en meer verzelfstandigd. De cirkels en kwadranten op basis waarvan de Romeinen onze lettertekens hebben geconstrueerd, zijn nauwelijks meer herkenbaar. Vorm en betekenis staan los van elkaar. Dat geldt zeker niet voor Amon Design. AMON, “de verborgene” is de naam van een oppergod uit het Oude Egypte. Bovendien een verbastering uit het Frans: A-mon (A-moi) wat “van mij” betekent.

 

De vorm A-M-O-N

Letters zijn beheersbaar. Eenduidig in hun betekenis. En het schrijven is een techniek die wij praktisch allemaal beheersen. Ideaal wordt het wanneer we net als die kunstenaar uit Egypte onze letters door illustratie extra zeggingskracht kunnen geven. Vaak zijn onze vormgevende kwaliteiten echter beperkt. Bovendien zijn vormen, in tegenstelling tot letters, niet eenduidig. AMON maakt vormgeving herkenbaar, toetsbaar, eenduidig. Wij ontwerpen op basis van de verhoudingsleer “De Gulden Snede”. Een universele verhoudingsleer die de basis vormt van onder andere Babylonische en Egyptische reliëfs, werken van Mondriaan, Boeddhabeelden, de pentagrammen van Leonardo da Vinci en Goethe en het wereldberoemde Gildeglas uit de Leerdam-collectie.

De filosofie A:M:O:N

Amon Design is een reactie op de verwildering in de ontwerpwereld waarin alles kan, alles mag, alles mooi is. Vorm vanwege vorm. Amon Design geeft de opdrachtgever echter duidelijk houvast, een paar extra ogen. Conceptueel is de vormgeving ondersteunend, een middel. De vorm dient immers louter en alleen een communicatief doel te realiseren. Dat geldt voor huisstijlen, folders, internet sites, direct mails en noem maar op. Vorm moet dus functioneel zijn, zoals in het Centre Georges Pompidou in Parijs.

De werkwijze A.M.O.N

Amon Design is steeds vaker een verlengstuk van een bedrijf. Een gesprekspartner van bijvoorbeeld de marketing-, bureau- of pr-manager die zijn/haar markt door en door kent. In Amon Design heeft hij/zij een vaste en ingevoerde gesprekspartner. Een contactpersoon die desgewenst meedenkt over de manier van communiceren en die verantwoordelijk is voor de creatieve vertaling. Contact persoon en uitvoerder zijn één. Dat betekent snelheid en voorkomt de kans op verkeerde interpretaties. Bovendien is die gesprekspartner ook na afronding van de werkzaamheden aanspreekbaar over de uiteindelijke resultaten.